BME ม.รังสิต จับมือ บ.ทัชเทคโนโลยี พัฒนาระบบ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY รองรับ SMART HOSPITAL

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวก…

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ TRICOLOR 2020

โดยวิทยาลัยวิศวกรรมช…

To top