เนื้อเทียม จากข้าว แบรนด์ PENMEAT (เป็นมิตร)​ | ผลงาน นศ.คณะเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต

เนื้อเทียม จากข้าว แ…

“เทรนด์ก็ต้องติดชีวิตก็ต้องเรียน” เด็กนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต

“เทรนด์ก็ต้องต…

“นมสดรสใบกัญชา” การแปรรูปกัญชาอย่างจริงจังของหลักสูตร “ธุรกิจกัญชา” ม.รังสิต

“นมสดรสใบกัญชา…

ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชากัญชาศาสตร์ จบได้ 3 ปี ครึ่ง

เปิดรับสมัครนักศึกษา…

To top