Open House วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา ม.รังสิต | 29 ม.ค. 65

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิ…

สุดต๊าซ! ม.รังสิต เปิดบ้านธุรกิจการบินและการขนส่ง

พบกับกิจกรรมมากมายให…

RSU TOURISM วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต พร้อมต้อนรับนักศึกษาแล้ววันนี้!

ปิดตำราแล้วออกเดินทา…

ม.รังสิต เปิดประสบการณ์เรียนรู้จริง ในสาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ว.การท่องเที่ยวและการบริการ

RSU Hotel “A Perfect…

เชิญชวนนักศึกษา ม.รังสิต ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยการท่องเที่ย…

To top