โครงการ มหาวิทยาลัยรังสิตปลอดโควิด เพิ่มจุดคัดกรอง ทุกคนปลอดภัย

โครงการ มหาวิทยาลัยร…

ม.รังสิต จัดสถานที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดเชิงรุก ตามนโยบาลรัฐฯ | 10-11 ส.ค. 64

ม.รังสิตได้จัดสถานที…

To top