การประชุมกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 10 | 29 พ.ค. 64

คำกล่าวต้อนรับและเปิ…

พาทัวร์!! คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต

พาทัวร์!! คณะกายภาพบ…

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Physical reconditioning for Professional Athletes : Strength and Power”

ประกาศรับสมัครอบรมเช…

[Live] “พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563” คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต

“พิธีมอบเสื้อกาวน์ ป…

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ให้โอวาท “พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2563”

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันท…

To top