ก่อนกาลจักกลายกลืน

฿ 150

ชื่อผู้แต่ง : ชมพร เพชรอนันต์กุล

รางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น 2557 ประเภทบทกวี

กลอนสุภาพที่ถ่ายทอดลำนำชีวิตว่าด้วยเรื่องราวความรักที่หลากหลาย  ความรักของชายหญิง  ความรักของพ่อแม่ ความรักของญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น  เป็นเสมือนบันทึกที่เสนอสีสันของแหล่งธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ประชาธิปไตย เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ความภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมของอาเซียน  ซึ่งกวีเสนอได้อย่างน่าสนใจ ชวนอ่าน และสอดแทรกอารมณ์ขันด้วย

รายละเอียด

ชื่อผู้แต่ง : ชมพร เพชรอนันต์กุล

รางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น 2557 ประเภทบทกวี

กลอนสุภาพที่ถ่ายทอดลำนำชีวิตว่าด้วยเรื่องราวความรักที่หลากหลาย  ความรักของชายหญิง  ความรักของพ่อแม่ ความรักของญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น  เป็นเสมือนบันทึกที่เสนอสีสันของแหล่งธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ประชาธิปไตย เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ความภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมของอาเซียน  ซึ่งกวีเสนอได้อย่างน่าสนใจ ชวนอ่าน และสอดแทรกอารมณ์ขันด้วย

guest
Inline Feedbacks
View all comments
To top