10 ก.พ. 64 งานเสวนา CSB TALKS #5 หัวข้อ “สืบสายสัมพันธ์แห่งเสียง ดนตรีสุวรรณภูมิ 3000 ปี”

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา CSB TALKS #5 หัวข้อ “สืบสายสัมพันธ์แห่งเสียง ดนตรีสุวรรณภูมิ 3000 ปี”

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา CSB TALKS #5  หัวข้อ “สืบสายสัมพันธ์แห่งเสียง ดนตรีสุวรรณภูมิ 3000 ปี” เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์อานันท์ นาคคง มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระ วิทยากรรับเชิญ และดำเนินรายการ โดย ผศ.บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

——————————————————

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการศึกษาได้ที่ Website
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www2.rsu.ac.th

facebook
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www.facebook.com/rangsituniversity
Wisdom Media : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top