งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “From Disruptive to Post COVID-19 World : New Landscapes and Sustainable Development for Thailand” | 28 ม.ค. 65

ภาพบรรยากาศ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “From Disruptive to Post COVID-19 World : New Landscapes and Sustainable Development for Thailand”

ณ ห้อง 6-200 อาคารพระพิฆเณศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

สมัครเรียน Online ได้ที่นี่ https://www2.rsu.ac.th


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ม.รังสิต
ทุกช่องทางได้ที่นี่…
Website : https://www2.rsu.ac.th
facebook : https://m.facebook.com/rangsituniversity
Instagram : https://instagram.com/rangsitu
Twitter : https://twitter.com/rangsitu
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSJLGmtVA
Line : https://lin.ee/oJkHKyC
Youtube : https://youtube.com/c/RangsitUniversity

Wisdom Media
Youtube : https://www.youtube.com/c/PLAYDOGO
FB : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top