มหาวิทยาลัยรังสิต (สำนักงาน Wisdom Media)

อาคารจอดรถ (ตึก 10 ชั้น 8B) 52/347 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร.02-997-2200 ต่อ 5224 อีเมล wisdommedia@rsu.ac.th

To top