คณะรังสีเทคนิค ม.รังสิต จัด ประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิค เนื่องในวันรังสีเทคนิคโลก (World Radiography Day)

คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กำหนดจัด ประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิค เนื่องในวันรังสีเทคนิคโลก (World Radiography Day) ประจำปี 2564 โดยแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ “The Role of The Radiographer in a Pandemic Pandemic : บทบาทนักรังสีเทคนิคในมหาวิกฤตโควิดหยุดโลก” ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษารังสีเทคนิค นักรังสีเทคนิค ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิครูปแบบออนไลน์ ใน “วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.” ทาง Live streaming ผาน Facebook Page รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต

สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมได้ที่: http://admissionsoft.rsu.ac.th/ecert/

**ผู้ที่ลงทะเบียนต้องเข้าร่วมและทำแบบประเมินการจัดงานประชุมวิชาการจึงจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) และคะแนนสะสมการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค**

สมัครเรียน Online ได้ที่นี่ https://www2.rsu.ac.th


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ม.รังสิต
ทุกช่องทางได้ที่นี่…
Website : https://www2.rsu.ac.th
facebook : https://m.facebook.com/rangsituniversity
Instagram : https://instagram.com/rangsitu
Twitter : https://twitter.com/rangsitu
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSJLGmtVA
Line : https://lin.ee/oJkHKyC
Youtube : https://youtube.com/c/RangsitUniversity

Wisdom Media
Youtube : https://www.youtube.com/c/PLAYDOGO
FB : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top