เรียน ป.โท ม.รังสิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง – ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

เรียน ป.โท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ว.นัวตกรรมสังคม

ม.รังสิต หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้นําที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และสหวิทยาการ ที่รอบด้าน เท่าทันโลก มีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ สร้างสรรค์ มีการวางแผนและการบริหาร ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเป็นจริงทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ม.รังสิต
ทุกช่องทางได้ที่นี่…
Website : https://www2.rsu.ac.th
facebook : https://m.facebook.com/rangsituniversity
Instagram : https://instagram.com/rangsitu
Twitter : https://twitter.com/rangsitu
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSJLGmtVA
Line : https://lin.ee/oJkHKyC
Youtube : https://youtube.com/c/RangsitUniversity

Wisdom Media
Youtube : https://www.youtube.com/c/PLAYDOGO
FB : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top