เรียน ป.โท ม.รังสิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

เรียน ป.โท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) ว.นวัตกรรมสังคม

ม.รังสิต “อยู่ที่ไหน เรียนที่นั่น เรียนได้ทุกที่ ที่มี Internet” เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม สนองตอบความต้องการของคนไทยทั่วประเทศ” จากบทเรียนการแก้ปัญหาวิกฤติในทุกๆ ด้าน ของหลายประเทศทั่วโลก พบว่ากระบวนการแก้ปัญหาใดๆล้วนต้องอาศัยผู้นำ และ ต้องใช้มาตรการร่วมกันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความร่วมมือระหว่างประเทศ


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ม.รังสิต
ทุกช่องทางได้ที่นี่…
Website : https://www2.rsu.ac.th
facebook : https://m.facebook.com/rangsituniversity
Instagram : https://instagram.com/rangsitu
Twitter : https://twitter.com/rangsitu
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSJLGmtVA
Line : https://lin.ee/oJkHKyC
Youtube : https://youtube.com/c/RangsitUniversity

Wisdom Media
Youtube : https://www.youtube.com/c/PLAYDOGO
FB : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top