แพทย์จีน ม.รังสิต บัณฑิต 2 ปริญญา

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน192 หน่วยกิต

ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะทางการแพทย์แผนจีน

1. การเรียนการสอนภาษาจีนกับ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กวางสี (广西医科大学) ปีที่2

2. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง (南京中医药大学) ปีที่ 5 และ 6

3. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 2 ใบ จาก มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www2.rsu.ac.th/faculty/College-of-Oriental-Medicine

หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 0-2791-6000 ต่อ 5169

mobile: 09 6118 4424

Line ID : ormrsu

www.facebook.com/orientalmedrsu


ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการศึกษาได้ที่ Website
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www2.rsu.ac.th

Youtube
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www.youtube.com/c/RangsitUniversity
Wisdom Media : https://www.youtube.com/c/PLAYDOGO

facebook
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www.facebook.com/rangsituniversity
Wisdom Media : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top