หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรแรกที่เน้น “นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

**ผู้เรียนมีสิทธิ์สอบใบประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทย
***สามารถกู้ กรอ. และกยศ.ได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร. 09-6118-4424
0-2791-6000 ต่อ 5169


ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการศึกษาได้ที่ Website
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www2.rsu.ac.th

Youtube
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www.youtube.com/c/RangsitUniversity
Wisdom Media : https://www.youtube.com/c/PLAYDOGO

facebook
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www.facebook.com/rangsituniversity
Wisdom Media : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top