โครงการดอกไม้ให้คุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เสวนาวิชาการ “อาชญากรรมไซเบอร์ในช่วงสถานการณ์โควิด19” โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

[ ป.เอก ] ม.รังสิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เรียนอะไรกัน?

เรียน ป.โท ม.รังสิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง – ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ

To top