โครงการดอกไม้ให้คุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เสวนาวิชาการ “อาชญากรรมไซเบอร์ในช่วงสถานการณ์โควิด19” โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ม.รังสิต เปิด “ครัวรังสิตสู้ภัย COVID-19” โดยมอบให้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

To top