ศักดิ์แต่ว่าจะคุย!! EP.04 | “Custom bike” ยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต ม.รังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัด Live สดหัวหน้าภาคพบเด็ก64 (วิชา 111 สังคมธรรมาธิปไตย)

ศักดิ์แต่ว่าจะคุย!! EP.03 | “Face Mask Detection” ตรวจจับใบหน้าการใส่หน้ากาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศักดิ์แต่ว่าจะคุย!! EP.02 | “กังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์” วิศวกรรมเครื่องกล ม.รังสิต

To top